Veterinærkontoret på Totland 
Veterinærkontoret på Totland
Veterinærkontoret på Totland, v/- Veterinær Carl Aage Wangel
 

Brunstperioden

Sauen har normalt en såkalt sesong betinget brunst som streker seg fra oktober til februar. Det kan dog variere fra rase til rase og enkelte raser kan komme i brunst hele året. Ut over det bestemmes sesongens lengde og tidspunkt av breddegraden sauen befinner seg på. Ved ekvator, hvor dag og natt er like lang året rundt, vil sau formere seg hele året. Lyset er således den avgjørende faktor og her i Norden kommer sauen typisk i brunst når dagene blir korte.

I brunstperioden er det sirka ca. 17 dag mellom hver ny brunst. Men for å oppnå det beste bedekningsresultat bør første (og eventuelt andre) brunst springes over, da antallet av egg som løsnes er større i etterfølgende brunster.

Drektigheten

Sauen er drektig i ca. 146 dager.

Her kan du kalkulere lammingsdato ut fra bedekningsdato: