Veterinærkontoret på Totland 
Veterinærkontoret på Totland
Veterinærkontoret på Totland, v/- Veterinær Carl Aage Wangel
 

Råmelk til lam


Det nyfødte lammet kommer til verden uten beskyttende antistoffer og må ha disse fra råmelken. Det er dog en begrenset tidsperiode hvor lammet kan oppta disse antistoffene. Etter 4 timer reduseres lammets evne til å oppta antistoffer fra tarmen markant og dets sjanse for å overleve reduseres tilsvarende. Etter 24 timer opptas det ikke lengre antistoff-mengder av betydning.

Et lam på 5 kg må ha ca. 1 liter råmelk det første levedøgnet (2 dl per kg = 200 ml per kg). Lammet på 5 kg må ha de første 2 dl (200 ml) innen for den første timen (fordelt i mindre porsjoner). Dette tilsvarer 0,4 dl per kg eller 40 ml per kg.
En god rutine er å gi lammet råmelk ved hjelp av sonde, kort tid etter fødselen.
Man kan også gi råmelken med sprøyte uten sonde: Lad lammet suge på en finger og sprøyt samtidig råmelk forsiktig inn i munnen.

Har sauen ikke nok råmelk kan man benytte råmelk fra ku. I meget sjeldne tilfeller kan man oppleve at det oppstår en immunreaksjon hos lammet mot råmelken fra ku. Denne immunreaksjonen ødelegger lammets røde blodceller, og lammet dør av anemi (blodmangel), om ikke det behandles. Dette er et problem som kan oppstå når det gis råmelk fra ku de 6 første timene etter fødselen.
Symptomene ses hos 1-3 uker gamle lam. De må behandles med blodtransfusjon for å overleve.