Veterinærkontoret på Totland 
Veterinærkontoret på Totland
Veterinærkontoret på Totland, v/- Veterinær Carl Aage Wangel
 

Mineraltilskudd til småfe

Vi har ulik jordsmonn og klima i Norge, og dermed vert innholdet av mineraler i grovfôret ulikt. De fleste beiteområder på Vestlandet har mangel på sporstoffer som selen, kobolt og kobber. Det har derfor lenge vært normalt å gi tilskudd så som mineralblandinger og slikkestein. Der ut over inneholder kraftfôr vanligvis en balansert mengde av ovennevnte mineraler, og de dyr som har et stort inntak av kraftfôr har en god sjanse for å få i seg den nødvendige mengde sporstoffer (i den periode de får kraftfôr).

Mineraltilskudd i kapselform

Når dyrene får mineralkapsler skal de ikke ha annen mineraltilskudd (som inneholder samme mineraler). Se: "Mineralforgiftning, voksent småfe".
På skrivende tidspunkt er det to aktuelle produsenter på markedet, Agrimin og Animax, med hver sin variasjon av mineralkapsler.

Agrimin: Her er 2 typer kapsler aktuelle for sau over 40 kg levende vekt.
1) "24·7 Smartrace sau" som inneholder kobolt, selen og jod. Denne er spesielt fornuftig å bruke når dyrene får kraftfôr som inneholder kobber, eller de får rikelig med kobber fra andre kilder, eller det er en rase som er disponert for kobberforgiftning.
2) "24·7 Smartrace pluss sau" som inneholder kobber, kobolt, selen og jod. Denne er spesielt fornuftig å bruke når dyrene er på beiteområder fattig på kobber og de ikke får tilskottsfôr eller slikkestein med kobber.

Dette er således et enkelt system, da sauen kun skal ha en kapsel. Etter kapselen er lagt i vommen på sauen frigis en jevn strøm av mineraler de neste 6 måneder. Se pdf.

Kapslene kan for eksempel gis før parring, ved foster telling eller midt i drektigheten. Før parring er et godt tidspunkt. Væren kan få på høsten.

Til lam over 25 kg levende vekt kan brukes "24·7 Smartrace Lam" som inneholder kobolt, selen og jod.

Agrimin kapsler kan kjøpes fra veterinær.

Animax: Den mest brukte mineralkombinasjon fra Animax er "TRACESURE® TRAFFIC LIGHTS". Dette er en pakke med 3 forskjellige kapsler, som vanlig vis gis samtidig (kobber-kapsel, selen/jod-kapsel og kobolt-kapsel). Man kan således velge fra, for eksempel kobber, om det er rikelig av stoffet i grovfôret/kraftfôret. Kapslene legges i vommen på sauer over 40 kg, og i en periode på 6 måneder frigis en jevn strøm av mineraler.
Kapslene kan for eksempel gis før parring, ved foster telling eller midt i drektigheten. Før parring er et godt tidspunkt. Væren kan få på høsten.
En del gårdbrukere og veterinærer forhandler Animax kapsler.

Sporstoffer

Sporstoffer er grunnstoffer som i meget små mengder foreligger i den levende organisme. Et sporstoff regnes som essensielt (uunnværlig) når det kan påvises mangelsymptomer ved for liten tilførsel, og at disse symptomene forsvinner igjen (så fram skaden ikke er for omfattende) ved økt tilførsel. Karakteristisk for essensielle sporstoffer er at de kan bli giftige om de inntas i for store mengder (markant over behovsgrensen). Sau er spesielt følsom for overdosering av kobber og spesiel visse raser som North Ronaldsay, Texel, Charollais, Suffolk, Lleyn og krysninger med disse.

Hos småfe er særlig kobolt (Co), kobber (Cu), mangan (Mn), molybden (Mo), selen (Se) og sink (Zn) uunnværlige sporstoffer. Disse sporstoffene deponeres ikke i kroppen og det vil derfor hurtig oppstå mangelsymptomer om tilførslene stopper opp.

Ønsker man et overblikk over mengden av sporstoffer i stråfôret, må dette analyseres. Mengden av sporstoffer i kraftfôret opplyses vanligvis av produsenten. Det er da bare å telle sammen for å se om tilskudd er nødvendig.

Daglig behov hos småfe i milligram pr kilogram fôrrasjon (ved normalt fôropptak):

Kobolt (Co): 0,10 til 0,30 mg/kg fôr
Kobber (Cu): 5 til 10 mg/kg fôr
Mangan (Mn): 20 til 40 mg/kg fôr
Molybden (Mo): 1 til 2 mg/kg fôr
Selen (Se): 0,15 til 0,40 mg/kg fôr
Sink (Zn): 30 til 60 mg/kg fôr

Forholdet mellom kobber og molybden (Cu:Mo forholdet) må være således, at konsentrasjonen av kobber delt med konsentrasjonen av molybden overstiger 5. Store mengder molybden vil således redusere opptak av kobber, og omvendt.
(Kilde: Clinical Biochemistry of Domestic Animals, 6. ed)

Mangelsymptomer

Symptomer ved for lite tilførsel av de uunnværlige sporstoffer er mange, men i de fleste besetninger vil de være ganske uspesifikke.
Tilbakeholdt etterbyrd, redusert fruktbarhet, matt pels, redusert appetitt/trivsel og redusert produksjon, er tilstander hvor mineralmangel kan være årsaken.
Dødfødte eller svake lam, lam som har svært ved å reise seg opp (svært ved å gå og svært ved å løfte hodet) og lam som ikke vil sutte, er også tilstander hvor man bør overveie, om mineralmangel er årsaken.

Det er mulig å teste for konsentrasjonen av sporstoffer hos småfe ved hjelp av blodprøver og spesifikke analysemetoder. Man må dog huske på at mengden av sporstoffer i blodet er under konstant forandring, alt avhengig av fôrkvalitet og omsetning.

Mineralforgiftning, voksent småfe

Kobolt: Forgiftninger ses ved doseringer på 300 til 1000 ganger anbefalt daglig behov.

Kobber: Akutt forgiftninger kan ses ved inntak av 20 til 100 mg pr kg fôr, og kronisk forgiftning kan ses ved et daglig inntak av 3,5 mg pr kg fôr. Men opptak av kobber fra fôret er avhengig av mengden av molybden. Er det lite molybden i fôret opptas det meget kobber. Sulfat (og jern) har samme effekt på opptak av kobber. (The Merck Veterinary manual, 10. ed)
Det varierer fra rase til rase hvor utsatt sauene er for å bli forgiftet. North Ronaldsay, Texel, Charollais, Suffolk, Lleyn og krysninger med disse, anses som spesielt disponert for å få kobberforgiftning. Les mer om kobberforgiftning her.

Selen: Forgiftning ses ved 10 til 20 ganger anbefalt daglig behov. (The Merck Veterinary manual, 10. ed)

Jod: Forgiftninger ses ved doseringer på 50 mg pr dag (Dukes Physiology of Domestic Animals, 12. ed).