Veterinærkontoret på Totland 
Veterinærkontoret på Totland
Veterinærkontoret på Totland, v/- Veterinær Carl Aage Wangel
 

Keisersnitt

Man mener navnet stammer fra romertiden hvor en keiser innførte en lov som påla å skjære opp livmoren på døde/døende gravide kvinner, slik at barnet kunne overleve.

Keisersnitt utføres når lammene ikke kan komme ut den naturlige veien. Årsaken til dett er ofte en av følgende: 1) En for lite bekkenåpning i forhold til lammets størrelse, 2) livmorhalsen åpner seg ikke selv om sauen har hatt veer i mange timer eller 3) livmoren (børen) har snutt seg i forskjellige grader.

Keisersnitt i felten

Desto tidligere man beslutter å utføre keisersnitt, desto større er sjansen for å redde lammene.

Operasjon i felten kan framstå noe primitiv, men i lang de fleste tilfeller går det bra.

Når lammene kommer ut må de håndteres en del, for å komme i gang med å puste. Dette framstår kanskje lidt brutalt men hensikten er å redde liv.

Da det ikke brukes hansker, vaskes hendene i klorheksidin flere gange under operasjonen. Dette vises ikke i filmen.

Her kommer video.
Her kommer video.
Her kommer video.